Vapautetaan lapset

Modernin elämäntavan aiheuttamien paineiden – kuten lisääntyvien aikarajoitteiden, vähenevän elintilan ja teknologian – johdosta lapset jäävät paitsi heidän kehitykselle keskeisestä osasta: leikkimisestä.

Itse asiassa, OMO:n maailmanlaajuinen (12 000 vanhempaa kattava) tutkimus osoitti, että lasten leikkimiseen käyttämä aika on jyrkässä laskussa! Kaikkein huolestuttavinta on, että nykyään suurin osa lapsista viettää yhtä vähän aikaa ulkona kuin vangit.

Vaikka asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että lasten teknologian käyttöön liittyy monia erilaisia hyötyjä, “ruutuaikaa” pidetään ensisijaisena syynä lasten vähäiselle ulkoilulle. Melkein kahdeksan kymmenestä vanhemmasta (78 %) myöntää, että heidän lapsensa usein kieltäytyvät leikkimästä ilman jonkinlaista teknologiaa.

Kiinnittääkseen ihmisten huomiota tähän OMO teki Vapautetaan lapset-elokuvan. Se on ajatuksia herättävä elokuva, joka kuvaa tämänhetkistä epätasapainoa lasten leikkimisessä. Elokuva on kuvattu korkeimman turvallisuusluokan vankilassa Wabashissa Indianassa. Ohjaaja Toby Dye jutteli vankien kanssa ja selvitti kuinka paljon heidän ulkona viettämänsä aika heille merkitsee. Samaan aikaan Sir Ken Robinson, johtava asiantuntija koulutuksen, luovuuden ja ihmiskehityksen saralla, lyöttäytyi yhteen OMO:n kanssa, johtaakseen Lika on hyväksi-lasten kehitysneuvontajohtokuntaa. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua lasten ulkoilemisen tärkeydestä ja kertoa kuinka lapset voivat leikkiä enemmän.

 

Mikä on Osaa ulkona-päivä?

Osaa ulkona-päivä on maailmanlaajuinen kampanja ulkoleikkien inspiroimiseksi ja ylistämiseksi kouluissa! Vaikka vanhemmat ja opettajat ymmärtävät, että ulkona vietetty aika on tärkeää, leikkiaika jää usein vähiin muun kilpailevan sisällön takia.

Kuka tahansa, joka on nähnyt ulkona leikkimisen ja oppimisen vaikutukset, ymmärtää kuinka tärkeitä ne ovat. Leikkiminen on keskeistä lasten terveelle kehitykselle, jolloin se on keskeistä jokaisena päivänä. Ulkona oppiminen, tai oppiminen tekemällä, luo unohtumattomia muistoja, auttaa kehittämään paremman käsityksen ympäristöstä, tarjoaa enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen ajatteluun, ja saa oppimisen tuntumaan haastavalta ja innostavalta.

Leikkimisen ja ulkoilun ylistämiseksi 1700 koulua ympäri maailmaa ottivat osaa Ulkoilupäivään 17. kesäkuuta 2016 sisällyttämällä leikkiä ja ulkoilua viralliseen opetukseen. Mukana oli yli 270 000 lasta, jotka kollektiivisesti 23 maassa käyttivät yli 814 000 tuntia ulkona oppimiseen.

Ensimmäinen Osaa ulkona-päivä onnistui niin hyvin, että se on levinnyt nyt useampaan maahan. Seuraavaa Osaa ulkona-päivää vietetäänkin jo 6. lokakuuta 2016. Vanhemmat ja opettajat ympäri maailmaa ovat innoissaan ryhtyneet ulkoilemaan lastensa kanssa, julkaisemaan kuvia ulkona viettämästään ajasta käyttäen hashtagia #likaonhyväksi ja #osaaulkona, ja jakamalla vinkkejä kuinka he saavat lapsensa leikkimään päivittäin.

  DiG-Logo_FR-1

Vanhemmille: lue lisää Osaa ulkona-päivästä

Opettajille: haluatko ilmoittaa luokkasi/koulusi mukaan?